Proekt

Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Feb 19, 2021 12 by Пламен Балев


ЗТА АД започна изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура:
BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г.
 Номер на договора за безвъзмездна помощ: BG16RFOP002-2.073-1559-C01/18.02.2021 г.
 Наименование на договора за безвъзмездна помощ:
 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“
 Срок на изпълнение: 3 месеца
 Място на изпълнение: гр. Банско
 Общ размер на допустимите разходи: 150 000,00 лева,  от които 127 500,00 лева европейско финансиране и 22 500,00 лева национално финансиране.
 Проектът цели да осигури оперативен капитал за българските средни предприятия за  справяне с последиците от пандемията COVID-19.