logo2

Обявява 2 свободни работни места по чл. 38, ал.1 от ЗХУ

Jun 27, 2019 11 by Пламен Балев


„ЗАВОД ЗА ТЕЛЕФОННА АПАРАТУРА” АД
Обявява 2 свободни работни места по чл. 38, ал.1 от ЗХУ за следните позиции:

Комплектовчик

Образование: Средно техническо

Основни отговорности:
 Заделя материали, детайли и възли от складовете;
 Оформя правилно съответните приемно-предавателни документи и да съхранява МКК.
 Извършва дейности по опаковката и заскладяването на готовата продукция.
Други изисквания:
 отговорност
 дисциплинираност
 умение за работа с екип
 лоялност

Портиер ,товарен портал

Образование: Средно
Основни отговорности:
 Осъществява и отговаря за пропусквателия режим на товарния портал при необходимост и на официалния портал;
 Контролира отговорно пропусквателния режим на завода;
 Проверява всички влизащи и излизащи външни лица и транспортни средства /за товарния портал/.

Други изисквания:

 Комуникативност;
 Лоялност;
 Отговорност;


Необходими документи за кандидатстване:

 Автобиография;
 Мотивационно писмо

Горепосочените документи изпращайте на адрес: гр. Банско, ул. "Цар Симеон" №82 – до 02.10.2018 г.; телефон за контакт: 0749/88182; 0898703779
Всички одобрени по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.