maxresdefault

A laser welding ...

Advantages:• Hand-held laser welding machine, fixed optical path, flexible and convenient, long-distance laser welding.• Hand-held...

Learn more
NELI 1

Зов за помощ

Нели е дългогодишен служител и в ЗТА и спешен център Банско.Диагностицирана с РАК.

Learn more
Proekt

Подкрепа за сред...

ЗТА АД започна изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура:BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа...

Learn more
Proekt

Публична покана ...

ЗТА АД обявява обществена поръчка за: Доставка, монтаж ивъвеждане в експолоатация на линия за асемблиране на...

Learn more