Proekt

Подкрепа за сред...

ЗТА АД започна изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура:BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа...

Learn more
Proekt

Публична покана ...

ЗТА АД обявява обществена поръчка за: Доставка, монтаж ивъвеждане в експолоатация на линия за асемблиране на...

Learn more
Proekt

Сключен договор ...

Фирма "Завод за Телефонна Апаратура" - АД започна изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова...

Learn more