calendar 1967

ЗТА – гр. Банско е създаден през 1967г. с предмет на дейност “Производство на съоръжения, осъществяващи телефонни връзки”

Заводът е произвеждал телефонни централи тип Siemens A29 за нуждите на БТК, Релейни централи с малък капацитет, Диспечерска апаратура (релейна), Съоражения за селищни и Офис автоматични телефонни централи.

calendar 1991

През 90-те години на XX век, поради рязката промяна на пазарната обстановка в България и региона, ЗТА започва усилено да търси своето място на пазара. Заводът се насочва към производство на механични конструкции и електронни изделия.

calendar 1998

През 1998г. ЗТА става партньор на британската фирма Sperry Marine (в последствие компанията се обединява с друга водеща компания и променя името си на Northrop Grumman Sperry Marine), която, и до ден днешен, е лидер на пазара на морски радари и навигационно оборудване за големи плавателни съдове, за пътнически и търговски цели.

Това носи на завода и нов опит в призводството и тестването на електронни изделия.

calendar 2003

След приватизацията на фирма “Инкомс Телеком”, в състава на която работи и ЗТА, през 2003г. протичат процеси на реорганизация с цел подобряване на икономическите и производствените показатели.

calendar 2006

В началото на 2006 г. ЗТА-гр.Банско се обединява със Завод за слаботокови релета – с. Баня, което довежда до повишаване на технологичните възможности на производствената единица.

ЗТА е акционерно дружество с акционери, частни и юридически лица.

Областите в които ЗТА-АД предлага своите производства и услуги са както следва:

  1. Детайли и възли от листов материал (черни и цветни метали) чрез разкрояване, щанцоване, лазерно рязане, огъване, заваряване.
  2. Покрития в т.ч. боядисване (прахово, мокро), галванични (цинк, сребро, калай), оксидация и пасивация. Антикорозионни покрития за условия на морски климат.
  3. Насищане на печатни платки в т.ч. SMD и Thru-hole технология. Спояване на печатни платки в т.ч. ръчно, спойка вълна “Reflow”. Тестване на електронни възли и изделия.
  4. Опаковки – проектиране на опаковки, в т.ч. тип „Kraft” с вътрешни подложки “Статосел” (ПЕ)