spisanie

Представяне на ЗТА

11.11.2016 by Пламен Балев


ЗТА-АД бе представен в 4-ти брой на списание South-East European Industrial Market. Основни теми на последния брой на списанието са Автомобилната електроника, Дизайн и Производството в България.

Рекламата е подготвена от редакторите на списание South-East European Industrial Market в сътрудничество с Маркетинговия отдел на ЗТА. Рекламата е публикувана на 12-та страница където са представени редица български предприятия.

Списанието се разпространява в България, Румъния, Сърбия, Черна гора, Македония, Босна и Херцеговина, Словения, Гърция, Турция и Албания, но и новия брой ще се разпространи по време на Electronica 2016 в Мюнхен.