0 02 05 b4e8221aafbeda9d785ab5892fa5d339bbe8d7d47521815886fab8086bf933c8 full

Ново помещение за мокро боядисване.

01.11.2017 by Пламен Балев


В ЗТА бе изградено ново помещение, където се помещават камерите за Мокро боядисване. 
Помещението е защитено от навлизането на външни прахови частици, като по този начин се гарантира много по-високо качество на боядисваните детайли.
В момента в помещението са позиционирани двете налични камери за мокро боядисване, но има възможност и за инсталирането и на допълнителни камери.
Отоплението е отделено от останалите помещения, за да не навлизат прахови частици през вентилационната система.