ISO 9001 2015

ISO 9001:2015

16.10.2017 by Пламен Балев


От 14 Юли 2017 година, след успешно преминал сертификационен одит е внедрена система, според изискванията на ISO 9001:2015 и ISO 14001:2004.
Полученият сертификат е резултат от усилията на ръководството, а постигнатите резултати гарантират високо качество на произведената продукция и успешно справяне с изискванията по опазване на околната среда.