DK PB 7738 namalena

Ден на кариерата

15.05.2017 by Пламен Балев


За седма поредна година Ден на кариерата срещна студенти от Югозападния университет "Неофит Рилски" в Благоевград с работодатели, които предлагат възможности за стаж и професионално развитие на младите хора. Тазгодишният форум, който се състоя в Деня на Европа, бе посветен и на 10-годишнината от членството на България в  Европейския съюз. В изложението, както посочи Весела Лачева от Центъра за кариерно развитие на университета-домакин, се представиха близо 20 фирми и компании от публичния и частния сектор от Югозападна България, от София и Пловдив. Свои щандове тук имаха също Агенцията по заетостта, държавни структури, неправителствени организации, които работят по национални и международни програми и проекти за младежка заетост и насърчаване на заетостта. Основната цел на превърналия се в традиция Ден на кариерата, каза тя, е студентите и младите дипломирани специалисти да открият нови възможности за реализация на пазара на труда, да се удовлетвори желанието им за професионална реализация, а работодателите да се срещнат със своите потенциални стажанти и персонал.