recycling logo

Да спасим дърво

27.05.2019 by Пламен Балев


С използването на рециклирана хартия в ежедневието си хората биха помогнали за спасяването на хиляди дръвчета и за опазването на околната среда.
Ето няколко важни факта, които трябва да знаете, преди да решите каква хартия да използвате в бъдеще.
– 1 тон рециклирана хартия спасява 13 дървета;
– 1 тон рециклирана хартия спестява 4100 киловатчаса електроенергия, 2,5 барела нефт, 31780 литра вода и 4 куб.м. площ в депото за отпадъци;
– За преработка на 1 тон рециклирана хартия се употребяват едва 60% от ресурсите, необходими за производство на 1 тон първична хартия.
През 2018 година ЗТА предаде за рециклиране близо 4 тона хартия.