productimage.png.php

Нова тестова апаратура

09.02.2016 by Пламен Балев


ЗТА-АД инсталира нова тестова апаратура - Keysight

Моделът Keysight InfiniiVision DSOX2012A предлага 100 MHz честотна лента с два канала, предлагащ най-бърз темп на актуализация на вълната за максимална детайлност на сигнала и възможност за улавяне на редки смущения. Първият в своя клас осцилоскопи предлагащ възможност по желание за 8 смесени канала, с повече възможности за инжинери и преподаватели. Основата на DSOX2012A е проектираните по поръчка от Keysight 90-nm CMOS ASIC с 6М входове и вградена памет. Вграденият MegaZoom IVsingle чип, позволява по-бързи темпове на актуализация на вълната и по-добра функционалност заедно с интегрирания логически анализатор и протокол анализатора, като това предоставя на инжинерите силно подобрени характеристики на осцилоскопа. С инсталирането на новата тестова апаратура, ЗТА-АД се стреми да повиши качеството на произвежданите електронни изделия. 

Свойства на измервателните уреди:

  • режими на сработване: наклон на импулса (нарастващ, спадащ), широчина на импулса, видео сигнал
  • запис на 2 сигнала
  • математически функции събиране, извaждане, умножаване и FFT
  • работа в режим X-Y, ROLL
  • запомняне до 10 настройки
  • автоматично измерване на 23 параметъра
  • многоезично меню (13 езика)

Тип осцилоскоп - Цифров

Дължина на паметта за запис - 100kpts/ch

Дискретизация - 2Gsps

Време на нарастване ≤3,5ns

Тип на използвания дисплей - LCD 8,5" (WVGA 800x480)

Развивка - 5n...50s/дел

Вертикална резолюция - 8bit

Режими на синхронизация - автоматичен, нормален, единичен

Входно напрежение макс. - 300V

Входен импеданс - 1MΩ/11pF

Входна чувствителност

1mV/дел...5V/дел.

Свързване на входа - AC, DC

Избор на синхронизация - AC, DC, нискочестотен, високочестотен