ZTA1 001

50 години ЗТА

13.09.2017 by Пламен Балев


През 2017 година ЗТА-АД празнува своята 50 годишнина. ЗТА се създава като Завод за телефонна апаратура.  Създава се със Заповед № 649 от 22 март 1967 г. на Министерството на машиностроението като клоново предприятие на Завода за слаботокови релета – с. Баня. Предмет на дейност е „Производство на съоръжения, осъществяващи телефонни връзки”. От тогава до днес ЗТА измина дълъг път и се промени, за да може да отговаря на най-високите изисквания и критерии и днешни стандарти, наложени от непрекъснатото развитие на индустрията. В момента ЗТА разполага с машини за производство на световно известни марки и е сертифициран по ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015. Основна цел пред ЗТА е да продължи да се развива и да бъде конкурентноспособно предприятие, което да отговаря на нуждите на своiте клиенти и да бъде надежден партньор и за в бъдеще.