Proekt

Подкрепа за сред...

ЗТА АД започна изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура:BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа...

Научи повече